کلیدواژه‌ها = پژوهش کیفی
تعداد مقالات: 3
1. تفحص کیفی در عوامل مؤثر بر بی‌رمقی زناشویی: مطالعه موردی شهر تهران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 173-194

10.34785/J015.2019.735

جمال الدین فرجی؛ باقر ثنائی؛ هومن نامور


2. ارائه الگوی ازدواج پایدار رضایتمند: یک پژوهش گراند تئوری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 120-149

ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ معصومه اسمعیلی؛ احمد برجعلی


3. تدوین مدل خانواده سالم براساس دیدگاه متخصصان خانواده (یک پژوهش کیفی)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 142-170

مسعود صادقی؛ مریم فاتحی زاده؛ سیداحمد احمدی؛ فاطمه بهرامی؛ عذرا اعتمادی