کلیدواژه‌ها = زوجین ناسازگار
تعداد مقالات: 2
1. تآثیر معنادرمانی گروهی در رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی همسران ناسازگار

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-19

اسماعیل سلیمانی؛ بهروز خسرویان


2. اثر بخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 105-124

مریم رستمی؛ عباس ابوالقاسمی؛ محمد نریمانی