کلیدواژه‌ها = حین طلاق
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه هیجان خواهی و عملکرد خانواده در افراد مطلقه، در حین طلاق و عادی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 519-537

حسین قمری‌گیوی؛ بهنام خشنودنیای چماچائی؛ حیدر رفیعی