کلیدواژه‌ها = احقاق جنسی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه احقاق جنسی و نارضایتی جنسی با بی‌رمقی زناشویی: نقش واسطه‌ای تعارض زناشویی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 197-216

حمیده زارع نژاد؛ سید محمد رضا حسینی؛ عباس رحمتی


2. بررسی رابطۀ بین دلزدگی زناشویی، باورهای بدکارکردی جنسی و احقاق جنسی در زنان متأهل

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 661-692

عدالت اسدی؛ جلیل فتح آبادی؛ فواد محمد شریفی