کلیدواژه‌ها = دلزدگی زناشویی
تعداد مقالات: 4
1. آسیب‌پذیری‌های بادوام و دلزدگی زناشویی در بین زوجین متقاضی طلاق: نقش میانجی رویدادهای استرس‌زا

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 24-50

محمد نریمانی؛ اصغر پوراسمعیلی؛ نادر حاجلو؛ نیلوفر میکائیلی


2. بررسی رابطۀ بین دلزدگی زناشویی، باورهای بدکارکردی جنسی و احقاق جنسی در زنان متأهل

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 661-692

عدالت اسدی؛ جلیل فتح آبادی؛ فواد محمد شریفی


3. اثربخشی حضور ذهن بر کاهش دلزدگی زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه-بیش فعالی

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 591-613

زهرا سادات مطهری؛ خدابخش احمدی؛ سمانه بهزادپور؛ فاطمه آزموده


4. اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره‏ای (TA) بر دلزدگی زناشویی و کیفیت زندگی زوجین

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 159-181

منصور سودانی؛ مصطفی دهقانی؛ زهرا دهقان زاده