کلیدواژه‌ها = تحلیل رفتار متقابل
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایتمندی، سازگاری، احساسات مثبت، و صمیمیت زوج‌های دارای تجربه طلاق عاطفی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 455-485

ابراهیم اکبری؛ حمید پورشریفی؛ زینب عظیمی؛ صمد فهیمی؛ احمد امیری پیچاکلایی


2. اثر بخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر افزایش عملکرد زوج ‌های ناسازگار

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 268-287

منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ زیبا سلطانی