کلیدواژه‌ها = بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد –کودک (CPRT) بر سبک های فرزندپروری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 473-389

فاطمه امیر؛ حسین حسن آبادی؛ سید محسن اصغری نکاح؛ زهرا طبیبی