کلیدواژه‌ها = سبکهای فرزندپروری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد –کودک (CPRT) بر سبک های فرزندپروری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 473-389

فاطمه امیر؛ حسین حسن آبادی؛ سید محسن اصغری نکاح؛ زهرا طبیبی


3. مقایسه سبکهای فرزند پروری و سلامت روان والدین افراد اقدام کننده به خودکشی با والدین افراد عادی

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 315-330

علی امیری نژاد؛ فخرالسادات قریشی راد؛ غلامحسین جوانمرد