کلیدواژه‌ها = تعهد زناشویی
تعداد مقالات: 4
2. اثربخشی برنامه غنی‌سازی مبتنی بر امیدواری در سازش یافتگی و تعهد زناشویی زنان

دوره 5، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-76

سمیه شاهدی؛ فرشاد محسن زاده؛ کیانوش زهراکار


4. بررسی رابطه ابعاد سلامت روان و احساس گناه با تعهد زناشویی افراد متأهل

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 243-256

نادر کریمیان؛ یوسف کریمی؛ بهمن بهمنی