کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی درمانی
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی آموزش روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر شادکامی همسران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-130

زهرا پاداش؛ مریم‌السادات فاتحی زاده؛ محمد رضا عابدی