کلیدواژه‌ها = نقش‌های زناشویی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ایدئولوژی‌های جنسیتی، نقش های زناشویی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-53

غلامرضا رجبی؛ فردین قربانی؛ رضا خجسته مهر