کلیدواژه‌ها = اضطراب
تعداد مقالات: 4
1. آزمودن مدل دلبستگی به پدر و مادر با اضطراب و افسردگی با میانجی گیری دلبستگی به خدا

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 419-439

خالد اصلانی؛ مرضیه قمری؛ شکوفه رمضانی؛ ملیحه خبازی


4. رابطة بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-19

اعظم صالحی؛ ایران باغبان؛ فاطمه بهرامی؛ سید احمد احمدی