کلیدواژه‌ها = بهزیستی روانشناختی
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 105-124

مریم رستمی؛ عباس ابوالقاسمی؛ محمد نریمانی