کلیدواژه‌ها = نگرش به ازدواج
تعداد مقالات: 1
1. اثر‌بخشی برنامه آموزش پیش از ازدواج بر نگرش دربارۀ ازدواج، تاب آوری و انتظار از ازدواج

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 109-124

مسعود رضازاده؛ اسماعیل صدری دمیرچی؛ حسین قمری کیوی