کلیدواژه‌ها = طلاق هیجانی
تعداد مقالات: 3
3. شناسایی عوامل زمینه‌ساز طلاق هیجانی در بافتار فرهنگی اجتماعی شهر کرج

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-142

کیانوش زهراکار؛ بهرام هزاروسی؛ فرشاد محسن زاده؛ عزیزالله تاجیک اسمعیلی