نویسنده = حسین زارع
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین سبک‌های دلبستگی و بخشش با رضایت زناشویی زوج‌ها

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 22-44

حسین زارع؛ باقر غباری بناب؛ علیرضا شمس نطنزی؛ اسدالله صادق خانی