نویسنده = محمود گودرزی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثربخشی زوج درمانی سیستمی – رفتاری بر افزایش سازگاری زناشویی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 281-297

محمود گودری؛ علیرضا بوستانی پور