نویسنده = فرشاد محسن زاده
تعداد مقالات: 3
1. همسانی شخصیتی، پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشویی

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 551-581

مختار عارفی؛ فرشاد محسن زاده؛ زهرا قزلباشیان؛ آتوسا صادقپور؛ دلنیا شیخ اسمعیلی


3. پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس ارتباط و صمیمت جنسی

دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-53

مختار عارفی؛ فرشاد محسن زاده