نویسنده = سید محمد کلانتر کوشه
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه ی رضایت زناشویی در زوجین با همسرگزینی سنتی و غیرسنتی شهر تهران

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 123-142

مریم جواهری محمدی؛ سید محمد کلانتر کوشه؛ کیومرث فرح بخش