نویسنده = فیروزه سپهریان آذر
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آموزش تیپ های شخصیت انیه گرم بر کاهش تعارضات زناشویی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 161-170

فیروزه سپهریان آذر؛ حسن قلاوندی