نویسنده = هاجر فلاح زاده
تعداد مقالات: 1
1. نقش میانجی ابعاد مراقبت در رابطه میان ابعاد دل‌بستگی و رضایت جنسی زوجین در چرخه‌های زندگی خانواده

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 215-241

ریحانه رضاپور فریدیان؛ هاجر فلاح زاده؛ پریساسادات سیدموسوی؛ لیلی پناغی