نویسنده = نسرین رضایی فر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آموزش تاب‌آوری خانواده بر سلامت روانی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-78

مسعود صادقی؛ محمد علی سپهوندی؛ نسرین رضایی فر