نویسنده = یاسر مدنی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی مشاوره خانواده به شیوه مثبت نگری و حل مسئله بر روابط میان فردی نوجوانان دختر

دوره 5، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-143

یاسر مدنی؛ غلامرضا سهراب پور