نویسنده = اسماعیل صدری دمیرچی
تعداد مقالات: 2
1. اثر‌بخشی برنامه آموزش پیش از ازدواج بر نگرش دربارۀ ازدواج، تاب آوری و انتظار از ازدواج

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 109-124

مسعود رضازاده؛ اسماعیل صدری دمیرچی؛ حسین قمری کیوی


2. تأثیر آموزش مهارت‌های جنسی بر دانش و نگرش جنسی زنان متأهل

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-15

اسماعیل صدری دمیرچی؛ پرویز پرزور؛ فریبا اسماعیلی قاضی‌ولوئی