کلیدواژه‌ها = رضایتمند
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی ازدواج پایدار رضایتمند: یک پژوهش گراند تئوری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 120-149

ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ معصومه اسمعیلی؛ احمد برجعلی