کلیدواژه‌ها = عاطفی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی در بهبود سازگاری زنان متأهل

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 42-66

مهدیه بهنام؛ کیانوش زهراکار؛ مهدی زارع بهرام آبادی