کلیدواژه‌ها = سلامت روانی دانش آموزان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بر سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان خانواده‌های شهرستان سنندج

دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز و زمستان 1391، صفحه 159-172

رضا جامعی؛ بیان جامعی؛ سارا شادپور