کلیدواژه‌ها = همدم طلبی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین صمیمیت زناشویی، الگوهای ارتباط زناشویی و همدم طلبی- دوری گزینی کارکنان متأهل دانشگاه خوارزمی

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 447-473

شیوا فرمانی شهرضا؛ محسن رسولی؛ علی قائدنیای جهرمی