کلیدواژه‌ها = سیستمی – رفتاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی زوج درمانی سیستمی – رفتاری بر افزایش سازگاری زناشویی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 281-297

محمود گودری؛ علیرضا بوستانی پور