کلیدواژه‌ها = : آموزش مداخله ای گروهی شناختی رفتاری مذهبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر آموزش مداخله ای گروهی شناختی رفتاری مذهبی بر سلامت روانی زوج های نابارور شهراصفهان

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 151-162

عبدالکاظم نیسی؛ حسن کرمعلیان؛ رضا همایی