کلیدواژه‌ها = کارکرد خانواده وابستگی به مواد و راهبردهای مداخله
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه الگوی تعاملات خانواده های دارای عضو وابسته به مواد و عادی و ارائه‌ی راهبردهای مداخله ای

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 264-283

عبدالله شفیع آبادی؛ شکوه نوابی نژاد؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ فاطمه نجفلوی