کلیدواژه‌ها = اعتبار‌یابی پرسشنامه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص‌های روان سنجی مقیاس خانوادگی تفکیک خویشتن(DSI-2)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 19-38

ناصر یوسفی