کلیدواژه‌ها = غنی‌سازی
تعداد مقالات: 3
3. اثربخشی برنامه آموزشی غنی‌سازی روابط بر ادراک رفتارهای ازخودگذشتگی خود و شوهر و تاب‌آوری ابهام در زنان دانشجو

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 106-125

عزت اله قدم پور؛ لیلا یوسف وند؛ پروانه رادمهر