کلیدواژه‌ها = بهزیستی روان‌شناختی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر روان‌شناسی وحدت مدار بر رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی زوجین

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 85-104

زکریا رحیمی؛ علی زاده محمدی؛ غفار نصیری هانیس


2. تآثیر معنادرمانی گروهی در رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی همسران ناسازگار

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-19

اسماعیل سلیمانی؛ بهروز خسرویان