نویسنده = شیرزاد نعیمی
تعداد مقالات: 1
1. ژنوگرام روابط خانوادگی در ایران کهن بر اساس شاهنامه‌ی فردوسی

دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز و زمستان 1391، صفحه 172-185

تیمور مالمیر؛ شیرزاد نعیمی