نویسنده = فخرالسّادات نصیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی کارکنان با سلامت سازمانی دانشگاه کردستان درسال تحصیلی 90-91

دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز و زمستان 1391، صفحه 91-102

علی نظری؛ محمّدرضا اردلان؛ فخرالسّادات نصیری