نویسنده = حمیدرضا اسماعیلپورمقدم
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ هوش معنوی با راهبردهای برخورد با تعارضات زناشویی و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل شهرتهران

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 507-529

فرشته علیدادی طائمه؛ مرجان جعفری روشن؛ حمیدرضا اسماعیلپورمقدم