نویسنده = سمیرا انصاری
تعداد مقالات: 1
1. نقش الگوهای فراغتی در ثبات ازدواج با واسطه‌گری راهبردهای حفظ رابطه و شادکامی زناشویی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 339-366

خدامراد مؤمنی؛ محمد سجاد صیدی؛ خدیجه رضایی؛ آرزو عزیزی؛ سمیرا انصاری