نویسنده = علیرضا علینقی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی در ارتقاء سازگاری زناشویی زوجین دارای مشکلات زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 222-234

رسول روشن؛ علیرضا علینقی؛ دکترباقر ثنایی؛ مهدیه ملیانی