نویسنده = فخرالسادات قریشی راد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه سبکهای فرزند پروری و سلامت روان والدین افراد اقدام کننده به خودکشی با والدین افراد عادی

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 315-330

علی امیری نژاد؛ فخرالسادات قریشی راد؛ غلامحسین جوانمرد