نویسنده = سعید عسکری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش شیوه‌های دل‌بستگی و سلامت روانی در روابط میان فردی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-88

فرناز خدادادی جوکار؛ سید علی شریفی فرد؛ سعید عسکری