فراهم آوری و ارزیابی اثربخشی دستنامۀ توانگر سازی مشاورین طلاق بر پایۀ آسیب شناسی مشاوره های طلاق در سازش درخواست‌کنندگان طلاق

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 237-270

10.22034/fcp.2020.61747

الیاس بیگدلی؛ کیومرث فرحبخش؛ حسین سلیمی بجستانی؛ عبداله معتمدی شلمزاری؛ طاهره الهی


بررسی نقش خانواده اصلی در پیوند زناشویی نافرجام فرزندان

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 251-280

10.22034/fcp.2022.62726

مریم هرمزی؛ کیومرث فرح بخش؛ مریم غلامزاده جفره


تأثیر درمان یکپارچه‌شده متمرکز بر شفقت و هیجان، در تعارض زناشویی زنان متأهل

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 263-302

10.22034/fcp.2022.62711

مجید مستاجران؛ رضوان السادات جزایری؛ مریم فاتحی زاده