کلیدواژه‌ها = زوج
تعداد مقالات: 3
3. هم سنجی تأثیر شرکت زوجین در نشست‌های روان- آموزشی طرح‌واره درمانی با درمانگری پذیرش و تعهد در بی‌رمقی زناشویی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-124

معصو مه همتی؛ محمدابراهیم مداحی؛ جواد خلعتبری؛ سیمین حسینیان