دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-215 
5. بررسی نقش شیوه‌های دل‌بستگی و سلامت روانی در روابط میان فردی

صفحه 75-88

فرناز خدادادی جوکار؛ سید علی شریفی فرد؛ سعید عسکری


8. شناسایی عوامل زمینه‌ساز طلاق هیجانی در بافتار فرهنگی اجتماعی شهر کرج

صفحه 125-142

کیانوش زهراکار؛ بهرام هزاروسی؛ فرشاد محسن زاده؛ عزیزالله تاجیک اسمعیلی