کلیدواژه‌ها = زوج‌درمانی خودتنظیمی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی در ابراز احساسات مثبت و رضایت زناشویی

دوره 5، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 77-97

علی خالق خواه؛ حسین قمری گیوی؛ مریم مرندی