کلیدواژه‌ها = غنی‌سازی ازدواج مبتنی بر امیدواری
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی برنامه غنی‌سازی مبتنی بر امیدواری در سازش یافتگی و تعهد زناشویی زنان

دوره 5، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-76

سمیه شاهدی؛ فرشاد محسن زاده؛ کیانوش زهراکار