کلیدواژه‌ها = نسخه‌ی کوتاه پنج عامل بزرگ شخصیت
تعداد مقالات: 1
1. نسخه ی کوتاه فهرست پنج عامل بزرگ: آزمون تغییرناپذیری عاملی در والدین کودکان عادی و استثنایی

دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-43

کیوان کاکابرایی؛ کریم افشار نیا