کلیدواژه‌ها = : اختلال شخصیت مرزی
تعداد مقالات: 1
1. رابطة تأهل و جنسیت با اثر موقعیتهای آزارنده در کُنشهای هوشی مراجعان دارای اختلال

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 388-411

فاتح رحمانی؛ محمدعلی کیانی؛ فرزین رضاعی؛ مرضیه نصوری