کلیدواژه‌ها = طرح‌واره‌های ناسازگار اوّلیه
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی دو رویکرد طرحواره درمانی و دلبستگی درمانی بر سبکهای دلبستگی در دانشجویان مرحله عقد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 171-191

احمد امانی؛ باقر ثنایی ذاکر؛ علی محمد نظری؛ مهدی نامداری پژمان