کلیدواژه‌ها = عملکرد خانواده
تعداد مقالات: 8
4. مقایسه هیجان خواهی و عملکرد خانواده در افراد مطلقه، در حین طلاق و عادی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 519-537

حسین قمری‌گیوی؛ بهنام خشنودنیای چماچائی؛ حیدر رفیعی


5. رابطه عملکرد خانواده با اختلالات شخصیت بر اساس الگوی مک مستر

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 537-554

جهانگیر کرمی؛ علی زکی یی؛ مصطفی علیخانی


6. اثر بخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر افزایش عملکرد زوج ‌های ناسازگار

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 268-287

منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ زیبا سلطانی


7. اثربخشی آموزش معنا-محور بر عملکرد خانواده زنان متاهل

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 209-221

نرگس نصراصفهانی؛ احمد اعتمادی؛ عبدالله شفیع آبادی


8. ارزیابی اثربخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی بر عملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلالات خلقی

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 399-412

امیرحسین مجردکاهانی؛ بهرامعلی قنبری هاشم‌آبادی